e.osiedlemlodych.pl to platforma, dzięki której sprawdzisz wysokość opłat za mieszkanie lub lokal użytkowy

Dzięki niej:

zarządzasz swoimi wszystkimi lokalami mieszkalnymi i/lub użytkowymi w jednym miejscu;

sprawdzisz wysokość czynszu w danym miesiącu;

poznasz wartość części składowych czynszu;

Jak zostać użytkownikiem e.osiedlemlodych.pl?


Pamiętaj! Użytkownikiem platformy e.osiedlemlodych.pl może zostać tylko osoba posiadająca tytuł/y prawny/e do lokalu/i w zasobach Spółdzielni.

Uwaga! Ze względu na epidemię koronawirusa obecnie rejestracja stacjonarna nie jest możliwa, w związku z tym, aby zostać użytkownikiem platformy e.osiedlemlodych.pl skorzystaj z nowej funkcjonalności – REJESTRACJI ZDALNEJ. Zapoznaj się z poniższą instrukcją.

Krok 1

Aby przystąpić do rejestracji zdalnej i zostać użytkownikiem platformy e.osiedlemlodych.pl, kliknij przycisk „Rejestracja zdalna”, który znajduje się poniżej.

Rejestracja zdalna

Krok 2

Następnie system poprosi Cię o podanie danych: imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres lokalu, tytuł prawny do lokalu, adres e-mail, telefon kontaktowy, data ostatniej wpłaty, kwota ostatniej wpłaty oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą możesz skorzystać z nowej funkcjonalności – możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku zwróć uwagę, czy posiadasz jeden bądź więcej tytułów prawnych do lokalu.

Krok 3

Na podany we wniosku adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem potwierdzającym Twój adres e-mail. W celu jego weryfikacji kliknij link aktywacyjny.

Krok 4

Na zweryfikowany adres e-mail otrzymasz wiadomość z informacją o przyjęciu Twojego wniosku rejestracyjnego.

Krok 5

Po weryfikacji Twojego zgłoszenia, na podany wcześniej adres e-mail otrzymasz dane pierwszego logowania.
Potwierdź ich otrzymanie wysyłając krótką wiadomość: „Potwierdzam odbiór danych.” na adres e-mail, z którego otrzymałeś dane pierwszego logowania. Tylko wtedy będzie możliwe aktywowanie konta.

Krok 6

Po otrzymaniu maila informującego o aktywacji konta na portalu, na stronie e.osiedlemlodych.pl kliknij przycisk „Zaloguj się”, następnie wpisz w wymagane pola unikalny identyfikator Klienta (login) i hasło pierwszego logowania. Następnie system poprosi Cię o ustawienie hasła stałego.

Zaloguj się